Khai Thị HT Tịnh Không

QUÝ VỊ BIẾT NIỆM PHẬT CHĂNG ?

Xướng A Di Đà chính là chúng ta to tiếng đọc câu Phật hiệu. Công đức của nó có thể diệt được trọng tội từ vô thỉ. Chúng ta mổi ngày đều xướng niệm, thì tội nặng từ vô lượng kiếp đến nay có thật sự diệt tận chăng? Hình như không có. Chẳng những không có, mà hầu như là tăng thêm tội nghiệp của chúng ta. Nên hiện nay có người bài xích Phật giáo, bài xích Phật A Di Đà. Tình...

Chi tiết

Học Phật phải áp dụng vào đời sống

Trên kinh Phật nói, hạt giống nếu được gieo vào đất tốt, thổ nhưỡng phì nhiêu, hạt giống nhất định bám rễ nẩy mầm, tươi hoa kết trái. Thí dụ này là dành cho người tu hành chúng ta. Bạn phải tuân thủ kinh giáo của Phật, đem những đạo lý, những phương pháp này ứng dụng trong đời sống. Đạo lý trong kinh Phật là đạo lý làm người, đạo lý làm việc, những đối nhân xử thế tiếp vật. Những đạo lý này có...

Chi tiết

Thế nào mới là tin Phật?

Tin Phật khó lắm, rất khó. Tôi học Phật được bảy năm thì phát tâm xuất gia. Tôi vừa xuất gia thì liền bắt đầu giảng Kinh, dạy ở Phật Học Viện. Sau khi xuất gia hai năm, cũng tức là đã giảng Kinh được hai năm rồi tôi mới thọ giới. Sau khi thọ giới xong, tôi đến Đài Trung để thăm Lý lão sư. Ngài vừa gặp mặt tôi liền nói: “Ông phải tin Phật!”. Tôi vừa nghe vậy bỗng ngây người ra, mới gặp mặt chưa nói lời nào liền chỉ vào...

Chi tiết

Bạn thường lên mạng làm gì, tương lai sẽ đi về đó

Hiện tại mọi người đều có vi tính, ngày ngày ở trên mạng, những thứ ở trên mạng thì rất là phức tạp, hay nói cách khác, duyên của mười pháp giới đều ở ngay trong đó, chỉ xem bạn thân cận những gì. Ở trong đó có Phật, có Bồ Tát, cũng có yêu ma quỷ quái, cũng có địa ngục, súc sanh, xem bạn chính mình thân cận thứ nào. Nếu mỗi ngày bạn chỉ mở một môn học Phật, bạn nhất định thành...

Chi tiết

Mười Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành

1. Hiếu dưỡng cha mẹĐức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp môn căn bản rất lớn của đạo Phật, cũng là điều kiện quan trọng cơ bản làm người. Chúng ta nghĩ thử ngay cả loài chim muông còn biết báo ân nuôi mớm. Nếu như chúng ta không hiếu dưỡng cha mẹ thì chẳng phải không bằng loài cầm thú hay sao?Cha mẹ là ruộng phước lớn nhất đời này của chúng ta. Công đức hiếu dưỡng cha mẹ và công đức...

Chi tiết

 Lời Khai Thị Vàng Ngọc HT Tịnh Không

 Phật dạy cho chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sinh mạng của chúng ta chẳng phải một đời này, một kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp, nối tiếp chẳng dứt. Đây tức chỗ gọi là luân hồi. Luân hồi là chân tướng sự thật giữa vũ trụ, bởi vì việc này chẳng phải mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy được.- Cho nên cái kiếp lục đạo luân hồi, vào trước thời kỳ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất hiện tại thế gian...

Chi tiết

Giữ Chánh Niệm phục Ma Vương

Tóm lại, hào quang của Ma so với hào quang của Phật không có khác, chỉ khác ở chỗ sau khi con người tiếp xúc rồi có những cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau.

Chi tiết

Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật

Điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng ta khâm phục đến năm vóc sát đất là Phật pháp chỉ dạy một cá nhân tôi chứ chẳng dạy ai khác, đây là điều tôi hiểu rất rõ ràng. Phần đông các đồng tu học Phật cả đời chẳng đạt được lợi ích, vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi y như cũ vì họ nghĩ rằng Phật pháp là nhằm dạy người khác. Học Phật pháp rồi mà cứ luôn xét nét người...

Chi tiết

10 ĐIỀU TRỌNG YẾU CỦA VIỆC TU HÀNH ( VÀO CỬA TỊNH TÔNG )

Chúng ta tu học Phật pháp, mục tiêu đầu tiên tất nhiên phải thoát ly sinh tử, ra khỏi lục đạo luân hồi. Ngay đời này, chúng ta phải hiểu rõ liễu thoát sanh tử là việc trọng đại, kinh Pháp hoa nói là “Đại sự nhân duyên”. Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều trong các kinh luận Đại thừa, bất luận là lý luận hay phương pháp nào cũng đều lấy việc liễu thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi làm mục tiêu tối hậu.

Chi tiết

Lời Phật Dậy Bí Quyết Phát Tài

Bạn có Biết Phương pháp để trỏ nên giầu có mà Đức Phật đã dậy ? Đức phật là người đat tới giác ngộ, trí huệ viên mãn, người thầy vĩ đại bậc nhất của trời người, ngài không phải là một đấng ban ơn mà ngài chỉ ra phương pháp, con đường để mỗi chúng sinh có thể đạt được sở nguyện. Bạn muốn giàu có, thông minh, trí tuệ, đều có phương pháp điều này đức phật chỉ rất rõ, vấn đề là bạn có biết...

Chi tiết

1/1

 

Đang xử lý...